Politica de Confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale suburb solutions s.r.l cu sediul în: Județ Argeș, Str. Zigoneni, nr. 232, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet divah.ro sau divah.eu

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți clientul nostru, divah.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare și date referitoare la modul în care utilizați site-ul. De exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul divah.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă lași un comentariu sau o recenzie, comentariul sau recenzia precum și metadatele asociate acestora sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, suburb fashion s.r.l va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / reclamații/ newsroom, în măsură în care ne contactați în acest fel.

Accesând pagina de login o să fie setat un cooke temporar ce verifică compatibilitatea cu alte metode de autentificare. Acest cookie nu conține date personale și are valabilitate de o oră.

Adresa IP a vizitatorilor, ID-ul utilizatorilor conectați cât și numele de utilizator al încercărilor de autentificare sunt înregistrate condiționat pentru a verifica dacă există activități dăunătoare și pentru a proteja site-ul împotriva unor tipuri de atacuri specifice. Exemple de condiții în care are loc logarea includ încercări de conectare, cereri de deconectare, cereri de adrese URL suspecte, modificări ale conținutului site-ului și actualizări de parolă. Aceste informații sunt păstrate timp de 60 de zile.

Acest site este scanat regulat de către Sucuri’s Site Check pentru a verifica potențiale vulnerabilități sau programe de tip malware. Nu împărtășim în mod direcrt date cu caracter personal cu Sucuri’s  but acestea pot apărea în timpul scanării comentariilor sau recenziilor.

Toate logurile de securitate sunt păstrate timp de 60 de zile.

Accesarea site-ului divah.ro implică acceptul utilizatorilor că datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de suburb solution s.r.l

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii

Dacă sunteți client divah, suburb solution s.r.l prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și suburb solution s.r.l , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.*

2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă suburb solution s.r.l în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.**

3. Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de suburb solution s.r.l prin intermediul Site-ului.***

* Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastră și suburb solution s.r.l, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră șisuburb solution s.r.l

**  Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligațîi legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea suburb solution s.r.l de a respectă obligațiile legale care ii revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

***Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Va puteți exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu sau abonare la newsletter din subsolul paginii. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conyinand comunicări comerciale. În plus, puteți să va dezabonati prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru:

1. În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

* Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al suburb solution s.r.l de a îmbunătății permanent experiență clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator, suburb solution s.r.l prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de suburb solution s.r.l, prin intermediul Site-ului.

*Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați

Va puteți exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conțînând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

1. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiență dumneavoastră oferită pe Site.

*Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al suburb solution s.r.l de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiență vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, suburb solution s.r.l va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În situația în care sunteți client și vă exercitati opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, suburb solution s.r.l va interpreta această acțiune că opțiunea dumneavoastră de a va dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care va ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să va ștergeți contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să va informăm că ștergerea contului nu va avea că efect automat ștergerea totală a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercită drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțîn o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă va retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, suburb solution s.r.l va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de suburb solution s.r.l pe baza consimtamantului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  suburb solution s.r.l poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină  suburb solution s.r.l în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate

1. Pentru administrarea site-ului divah.ro

2. În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute că urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către suburb solution s.r.l prin intermediul acestui site.

3. Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

4. Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

5. Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițtile și limitele prevăzute de lege;

6. Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către suburb solution s.r.l pot fi transferate în afară României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către suburb solution s.r.l , conform celor descrise în prezentul document;

– Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea suburb solution s.r.l cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către suburb solution s.r.l a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

1. Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2. În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

3. În cazul în care persoană vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

4. În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

5. În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale;

6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societățîi informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil că, în urmă solicitării de ștergere a datelor, suburb solution s.r.l să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condițîi prelucrarea pentru scopuri statistice;

– Dreptul la restricționarea prelucrării în măsură în care :

1. Persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

2. prelucrarea este ilegală, iar persoană vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instant

4. persoană vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

– Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (îi) dreptul că aceste date să fie transmise de către  suburb solution s.r.l către alt operator de date, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercită prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

1. În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoană vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al suburb solution s.r.l sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care  suburb solution s.r.l poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

2. În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsură în care considerați necesar

– Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercită drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@divah.ro

VIII Alte informații

– Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, va rugăm să accesați următorul link

– Pe site-ul divah.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale.

– SC suburb solution s.r.l nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

– SC suburb solution s.r.l  garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic, însă nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de divah.ro nu conțîn viruși sau alte componente dăunătoare.

– SC suburb solution s.r.l nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul divah.ro.

– divahfolosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul sau.

– divah.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite respectând drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

 

Închide
Autentificare
Închide
Coș (0)

Nu ai niciun produs în coș. Nu ai niciun produs în coș.